Kystdage

Kystdage

Majørred på falderebet - 31/5 2008

MajOprettet af Henning Pedersen fre, december 26, 2008 15:09:45

Hele Liseleje åndede af sommerturiststemning med masser af folk ved iskiosken, parkeringspladsen og området ned mod stranden, da jeg ankom lidt over ni om aftenen.

Det var stadig lunt, og der er vel ikke noget at sige til, at de studsede lidt, de fire unge badenymfer, der havde deres base, lige hvor jeg kom ned på stranden iført lystfiskeruniformen med waders, jakke og fangstnet på ryggen. ”Skal du ud at fiske?”, spurgte den ene, men inden jeg kunne nå at svare, lød det fra en af de andre: ”Du er da åndsvag. Du kan da se, han har en fiskestang i hånden, ik’!”
Nå, så var formålet med påklædningen ligesom sat på plads, og jeg kunne bevæge mig ud på revlen og indlede fiskeriet.

Den første time bød ikke overraskende på mange hornfisk, der piskede efter fluen, men – heldigvis – undlod at tage fat i den for alvor. Der var mange små insekter på overfladen ført ud af dagens fralandsvind, og nogle fisk, som jeg ikke rigtig kunne bestemme, kom jævnligt op og tog dem. De reagerede overhovedet ikke på min flue, det var næppe ørreder, og hornfisk var det i hvert fald ikke. Sild måske?

Blog Image

Solen gik ned omkring kvart i ti, og hornfiskene tabte efterhånden interessen. Jeg skiftede grønbassen ud med en stor, sort muddlerflue, som gik lige under vandoverfladen. Der var ingen ørreder at se, men pludselig kom der et kontant hug helt ude i kastet. Jeg har stort set ikke fået nogen havørreder i hele maj måned, men fiskens bevægelser efterlod ingen tvivl: Lige på falderebet så det ud til at skulle lykkes.

Fisken lavede nogle korte, hidsige udløb, men kom uden den store dramatik ind til nettet. Oppe på land kunne jeg måle fisken til 48 cm. Den sorte muddlerflue sad helt gemt i gabet på den, så den havde hugget resolut.

Blog Image

Ser nu frem til den kommende uge med flere fridage, der passer fint med mine planer om aften- og natfiskeri. Man skal nemlig ikke glemme de timer, det tager den efterfølgende dag at komme sig over nattens udfoldelser, men det er som regel det hele værd.

  • Kommentarer(0)//www.kystdage.dk/#post63

Natur eller strandpark - 26/5 2008

MajOprettet af Henning Pedersen fre, december 26, 2008 15:07:36

Hvad stiller man op, når man ønsker at fremme økonomisk vækst i et lokalområde, hvor der er langt til arbejdspladserne, og den største indtægtskilde er turisme?
I min nordsjællandske hjemmebase i Liseleje pønser man på at bygge en havn. Den vil nemlig bringe endnu flere turister til den lille by, ikke mindst til glæde for de handlende.
Man har derfor lavet en plan, begyndt at tegne anparter og fået kommunen i gang med at lave en VVM-undersøgelse.

For et par år siden fik man lov at lave et par bølgebrydere lige øst for den store bølgebryder, der i dag gør det ud for en ”havn”. Dette skete ikke for at lave egentlig kystsikring, men udelukkende for at få badevenligt sand på en strand, der var blevet for stenet – set med de turismefokuseredes briller.

Blog Image

Sagen er, at der sker en betydelig materialetransport fra vest mod øst langs Sjællands nordkyst, og ved alle havneanlæg og større bølgebrydere sker der en aflejring af sand på vestsiden af anlægget, mens der på østsiden dannes en stenet strækning. Dette ses tydeligt ved Gilleleje og Hornbæk. Men det var også, hvad der var sket – om end i mindre målestok – ved Liseleje.

På en hjemmeside for den nye havn, kan man læse, at ”Et af de centrale formål med VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet) undersøgelsen er at beskrive hvordan stranden vil blive påvirket. Der er næppe tvivl om, at der vil ske en betydelig aflejring af sand vest for havnen. Situationen øst for havnen er mere usikker og derfor vil undersøgelsen formentlig fokusere netop på det område. Det er imidlertid opfattelsen, at en omhyggelig placering af bølgebrydere mod øst vil sikre en fortsat meget attraktiv strand. Når VVM undersøgelsen iværksættes, vil man på denne hjemmeside kunne følge denne spændende og afgørende fase i havne projektet.”

Man har med andre ord allerede planer om at lave endnu flere bølgebrydere øst for den nuværende store bølgebryder i området ud for Liseleje Plantage og Melby Skydeterræn alene med det formål at sikre de badende en attraktiv sandstrand og dermed bøde på havnens påvirkning. Dette vil efter min mening betyde en væsentlig forringelse af den kystnatur, der er i området, både rent visuelt og med hensyn til variation og dynamik i naturen.

Jeg kan til nød forstå, at det kan være nødvendigt eller i det mindste tjene et rimeligt formål at kystsikre, hvor der er store materielle og/eller kulturelle værdier på spil. Men når man alene for at sikre de badende sand mellem tæerne plastrer kysten til med stensætninger, så kysten får en ensartet ”guirlande-kyst” med små bugter mellem rækker af granitblokke, så er der efter min mening sket et væsentligt tab af naturværdi.

Blog Image

I 2001 havde jeg æren og fornøjelsen af at repræsentere sportsfiskerforbundet i ”Wilhjelmudvalget”, som i november 2001 kom med sit bud på en strategi til beskyttelse af den danske natur. Et af de forhold, der blev trukket frem, var et ønske om at fremme en dynamisk, fri kystnatur, vel vidende, at det stod i modsætningsforhold til beskyttelsen af samfundsværdier i de kystnære områder. Under overskriften ”Kystnaturen får lov at råde” kunne man bl.a. læse i rapporten, at …”udvalget anbefaler, at der på kyster der ikke i dag er berørt af kystbeskyttelse, fortsat kun gives tilladelse til kystbeskyttelse, hvis der er vægtige samfundsmæssige hensyn, der taler for det, og at jo mere naturmæssigt værdifuld kysten er, des større krav bør der stilles til vægten af disse samfundsmæssige hensyn.”

  • Kommentarer(0)//www.kystdage.dk/#post62

Hornfisk i fjorden - 18/5 2008

MajOprettet af Henning Pedersen fre, december 26, 2008 15:04:36

Det var ”Lystfiskeriets Dag”, og to deltagere – Holger og Werner – havde tilmeldt sig den guidede tur, som var mit bidrag til begivenheden.
Klokken fem havde vi sat hinanden stævne på Frederiksværk Station, og herfra kørte vi ned til Roskilde Fjord lige syd for byen.
Da jeg stod op klokken fire, var det allerede begyndt at lysne, og inden vi fik gjort grejet klart og fik vadet ud til ålegræsbælterne, var klokken blevet halv seks. Vi fik med andre ord ikke mulighed for at fiske lige i det første morgenlys, som nok er den bedste havørredchance på denne tid af året. Til gengæld var hornfiskene allerede stået op, og i andet kast fik jeg den første.

Vi fiskede de næste knap fire timer og sluttede midt på formiddagen. Werner havde hornfisk med hjem til familiens aftensbord. Vi andre slap med skrækken ;-)

Blog Image

Vi så desværre ikke nogen havørreder. Efter en april måned med gode fangster har maj næsten ikke givet fisk. Jeg har ganske vist heller ikke opsøgt heldet særlig mange gange, og jeg savner virkelig april, hvor enhver kontakt og enhver bevægelse i vandet signalerede havørred. Nu betyder det med meget stor sandsynlighed endnu en hornfisk. Det er næsten for meget, og jeg begynder at se frem til, at nætterne er blevet så lyse, at man kan begynde at natfiske. Det skulle være fint om 2-3 uger. Indtil da får åen og bækørrederne nok den største opmærksomhed.

  • Kommentarer(0)//www.kystdage.dk/#post61

Konkurrencedagen - 4/5 2008

MajOprettet af Henning Pedersen fre, december 26, 2008 15:00:55

Søndag var fiskekonkurrencedag, og som formand for den arrangerende forening var jeg naturligvis ude ved vandet, så snart konkurrencen startede kl. 5 om morgenen.

Sammen med Stig gik jeg ned ad stranden ved Liseleje. To andre fiskere havde fået samme ide, og længere nede af strækket stod flere endnu. Som regel foretrækker jeg stræk, der ikke er alt for overrendte, men hvis det da ellers var konkurrencedeltagere, kunne fremmødet jo kun glæde mig som medarrangør.

Blog Image

Den første halve time gav ikke noget, og vi gik forbi de to andre, fordi jeg gerne ville prøve et badekar længere nede. Her var der også hug, men fisken røg af helt inde ved land. Jeg vælger dog at tro, at den var lige under målet, ellers var det næsten for surt. Stig gentog kunststykket ude fra revlen, og vi fik kun hornfisk i løbet af formiddagen, inden vi sluttede for at hjælpe med at klargøre indvejningen.

Der blev i alt indvejet 12 ørreder, og deltagerantallet plejer at ligge på 90-100. Sikkert et meget godt billede på fangstmulighederne en tilfældig søndag i maj på de nordsjællandske kyster.

  • Kommentarer(0)//www.kystdage.dk/#post60

Skulder ved skulder - 2/5 2008

MajOprettet af Henning Pedersen fre, december 26, 2008 14:58:42

For et stykke tid siden skrev jeg om, hvordan man kunne sætte sig på ”Stand by”, mens man fiskede, for så at vågne hurtigt op til dåd, når noget puslede ved fluen eller viste sig i overfladen, vel vidende at dette ”noget” altid var en havørred.

Sådan er det ikke mere, for nu har hornfiskene indfundet sig ved alle kyster, og på morgenens tur til Isefjorden var der kontakt med hornfisk i stort set hvert eneste kast.
Under de forhold bliver man selvfølgelig ikke spændt som en fjeder, hver gang der er tegn på fisk. Man får tværtimod et yderst flegmatisk forhold til fiskeriet, hvis der da ikke lige springer en havørred ud af vandet.

Det gjorde der desværre ikke denne morgen. Fiskene fra de to seneste weekender havde tilsyneladende fundet andre ålegræsbælter at boltre sig på, så jeg måtte nøjes med de mange hornfisk.

Blog Image

Men det var en smuk, stille morgen, hvor solen efterhånden fik brændt morgentågen af. Stilheden blev brudt, da en fisker kom i sin motorbåd for at tømme sine rejeruser. Jeg talte lidt med ham og fik set, hvor utrolig mange rejer, der hopper rundt inde på det lave fjordvand. Bortset fra de mange rejer var der også en masse hundestejler i ruserne, mens kutlingerne åbenbart var for små til at blive fanget af maskerne.

I hvert fald ingen tvivl om, at der er masser af fødeemner for fiskene inde på det lave vand.

På vej hjem kørte jeg over Frederikssundsbroen, hvor mindst 20 mand stod skulder ved skulder for at fange hornfisk. I betragtning af hvor mange hornfisk, der er overalt i fjordene, kan det godt undre lidt, hvorfor man i den grad klumper sig sammen. Men måske er det netop samværet der trækker? Personligt foretrækker jeg roen på mere ensomme kyststrækninger, men sådan er vi jo så forskellige.

  • Kommentarer(0)//www.kystdage.dk/#post59

Den ene død..... - 20/5 2005

MajOprettet af Henning Pedersen fre, december 26, 2008 09:53:29

Naturen er barsk, og her er der sjældent noget, der går til spilde.

På en tur til Asnæs gik jeg ned mod det sædvanlige fiskeområde, men standsede undervejs, da en usædvanlig modbydelig lugt slog mig i møde.

Lugten af lig, skulle det vise sig. En lugt som vi sædvanligvis er forskånet for, men som her - i kraft af et dødt marsvin - slog mig lige i ansigtet i hele sin modbydelighed.

Blog Image

Årsagen til den lille hvals død var ikke til at afgøre, men en mængde fuglespor afslørede, at her gik intet til spilde. Den enes død, den andens brød.

  • Kommentarer(0)//www.kystdage.dk/#post13
« Forrige